Menu

Komunikační protokoly pro internet věcí

23. 11. 2018 - IoT

Dost často se stává, že v článcích o IoT se z pohledu komunikace stále jen uvádějí tzv. základní komunikační systémy / protokoly typu např. právě zmíněných LoRaWAN nebo SIGFOX nebo WiFi, což však jsou jen komunikační protokoly na nižších úrovních tzv. OSI modelu (fyzické, linkové, síťové). Ty sice jsou zodpovědné za samotné fyzické přenesení dat od zařízení k zařízení nebo od zařízení do cloudu apod., ale již nijak obvykle nespecifikují, co přenášená data konkrétně reprezentují a jak s nimi nakládat. To obvykle definují protokoly příslušící až nejvyšší aplikační vrstvě OSI modelu. Například v případě WiFi (Ethernet) jsou jimi HTTP, HTML, SNMP, XML nebo v průmyslu různé průmyslové komunikační protokoly vystavěné právě na ethernetu (například EtherNet, Modbus-TCP nebo ProfiNET). Samotné WiFi (TCP/IP standard) “pouze” realizuje přenos paketů dat od jedné stanice k jiné cílové, ale již nijak neurčuje, co s nimi má cílové zařízení dělat, jak je “rozkódovat”, jak je použít nebo jak je zobrazit uživateli.

V případě IoT se tak vyvinuli a dále postupně vyvíjí a vzniká mnoho různých protokolů, které “spolu na dálku bojují”, který se nakonec nejvíce uplatní (viz tabulka vlevo). Mezi nejznámější aktuálně patří MQTT, COAP, XMPP, VSCP a další. Nutnost takových standardizovaných komunikačních protokolů je proto velmi důležitá, aby pro vzájemnou co největší kompatibilitu různých zařízení různých výrobců, tedy aby bylo možné mezi sebou “propojovat” a vzájemně ovládat různá zařízení libovolné značky. Jinak by se mohlo stát, že sice všechna zařízení různých výrobců budou využívat například přenosovou technologii LoRaWAN, ale nebude možné jejich vzájemné snadné propojení, protože každý bude si svým provozním softwarem data jinak zpracovávat a interpretovat (např. hodnotu o teplotě bude každý přenášet v jiném formátu čísla).

Každý zmíněný komunikační protokol je vhodný pro jiné použití v závislosti na několika klíčových faktorech:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *